مصرف سوخت خودرو را تا ٣٠ درصد کاهش داد ؛
عمر مفید موتور خودرو خود را بالا برد ؛
آلودگی هوا را به حد اقل رساند ؛

در واقع رانندگان و صاحبان خودرو، با رعایت یک سری نکات فنی و ثابت شده به لحاظ علمی می توانند در موارد زیر به خود و خانواده خود یاری رسانند:
صرفه جویی در هزینه
مصرف بی رویه سوخت های فسیلی (بنزین ،گازوییل و…) بخشی از درآمد خانواده ها رابه طور مستقیم برای تامین این کالای مصرفی کم دوام هدر می دهد، همچنین هزینه هایدرمان و بهداشت خانواده ناشی از آلودگی هوا نیز به طور غیر مستقیم در آمد آن ها را می بلعد.

حفاظت از محیط زیست برای فرزندانمان
کاهش مصرف سوخت های فسیلی، امکان استفاده نسل های آیندهاز ذخایر طبیعی را فراهم کرده و کاهش پیامدهای ناسازگار زیست محیطی حاصل از مصرفسوخت های فسیلی ، امکان زیستن در محیط زیست پاک را برای فرزندانمان فراهم میکند.

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
در آمد حاصل از صرفه جویی در مصرف بنزین، امکان سرمایهگذاری در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای اعضای خانواده فراهم می کند.

 

کرمان فیلتر

کارگاه فیلتر سازی کرمان فیلتر با دستگاه های تمام اتوماتیک و کادری مجرب و با تجربه و ساخت انواع فیلترهای هوای مرغوب برای خودروهای سبک ...

لیست محصولات

             فیلتر هوای خودرو سنگین و نیمه سنگین ردیف           نوع محصول...

اشتراک خبرنامه

برای اطلاعات بیشتر